I mange virksomheder, kontor- boligejendomme, institutioner er ventilationskanaler aldrig blevet renset. Resultatet er snavsede kanaler, som i værste fald kan få ventilationsanlæg til at virke modsat hensigten.

Med anskaffelse af ventilationsanlæg, har mange virksomheder investeret store summer. Dette er ikke kun en engangsudgift. Det er absolut noget der løbende skal kontrolleres og vedligeholdes. Dette område bliver desværre ofte forsømt bl.a. fordi man i det daglige næppe skænker dette mange tanker!

Et dårligt fungerende ventilationsanlæg forværrer indeklimaet på arbejdspladsen og giver:

  • Øget risiko for allergi, hovedpine, træthed etc.
  • Stort indhold af støv og CO2 i luften.
  • Skader på varer og udstyr.
  • For høj luftfugtighed som skaber grobund for skimmelsvamp
  • Høj varmeudvikling i lokalerne.

Et velfungerende og rent ventilationsanlæg vil for det første:

  • Give et forbedret indeklima
  • Gøre anlægget mere effektivt samt øge medarbejdernes sikkerhed og velværd.
  • Forlænge anlæggets levetid
  • Nedsætte driftomkostninger.