Vi håndterer forholdet imellem den skadesramte og forsikringsselskabet og sikrer at din skade behandles efter gældende regler.

Ved udkald

 • Begrænsning af skaden
 • Opsugning af vand
 • Redder møbler og ejendele
 • Opsætning af affugtere
 • Udtøring af bygning
 • Opbrækning af gulve
 • Nedbrydning af vægge/lofter
 • Fjernelse af Rockwool

Efterbehandling

 • Opbrækning af gulve
 • Nedbrydning af vægge/lofter
 • Fjernelse af Rockwool
 • Rengøring af løsøre på vort lager
 • Vask af tøj
 • Aflevering af løsøre