Vi kan tilbyde

  • Helhedsorienteret bemandingsløsninger
  • Timebaseret mandskabs- og produktions udlejning
  • Ufaglært arbejdskraft Sammentømrede arbejdsteam som fungerer med egen arbejdsleder
  • Rengørings opgaver
  • Ressourcestyring af mandskab
  • Industri og lager
  • Vikarhjælp og Vikarteams
  • Vi påtager os enkelt opgaver som du ønsker at outsource
  • Vi udjævner din virksomheds spidsbelastninger med arbejdskraft

– Bliver du ramt, så lad os give dig et tilbud – og et godt stykke arbejde